NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Thùy
Vị trí công tác: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sỹ
Chuyên nghành:
Điện thoại: 0975894976
Email: ngthuy@ria3.vn   
      
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Võ Đức Duy 
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Học vị: Thạc sỹ 
Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học 
Điện thoại: 0935 909336
Email: voducduy@ria3.vn
 NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Võ Thế Dũng
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Học vị: Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính
Chuyên ngành: Thủy sinh vật học
Điện thoại: 0905720968
E-mail: vothedung2000@gmail.com
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phan Thường Tý
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Điện thoại: 0905204388/ 0974566679
Email: thuongtynkt@yahoo.com.vn
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Nguyễn Thị Quế Chi
Vị trí công tác: Nghiên cứu viên
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Điện thoại: 0978336638
Email: quechi032@yahoo.com
 NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Đào Xuân Phát
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học 
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
Email: daoxuanphat52sh@gmail.com
Điện thoại: 0976674630/ 0767738103
 

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Phan Thị Tâm
Học vị: Kỹ sư
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Lao động hợp đồngĐiện thoại: 0964612247
Email: tamphan125@gmail.com


Họ và tên: Nguyễn Võ Hữu Phúc
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
 
NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN
Họ và tên: Lê Hồng Tuấn
Học vị: Kỹ sư
Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản
Vị trí công tác: Lao động hợp đồng
Email: tuanlehong1995@gmail.com
Điện thoại: 0963 504 705
RIA3

Đối tác

 
>