Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản

Chức năng và nhiệm vụ Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản

05/05/2016 | 11:00:00

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và vắc xin thủy sản. Chi tiết

NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẮC XIN THỦY SẢN

04/05/2016 | 8:08:00

Thông tin nhân sự Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản Chi tiết


Đối tác

 
>