Tập huấn ứng dụng vi sinh vật trong nuôi trồng thủy sản

15/10/2015

Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa Trung tâm tham khảo về Artemia và Nuôi trồng thủy sản (Đại học Ghent, Bỉ) và Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Việt Nam), Dự án: “ Đảm bảo cung cấp giống các loài động vật hai... Chi tiết

Tổng hợp các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học và trong các kỷ...

14/10/2015

Phòng Thông tin và Hợp tác Quốc tế - Tổng hợp các bài báo đã đăng trên các tạp chí khoa học và trong các Kỷ yếu Hội thảo/Hội nghị khoa học trong nước (1984 – 2014) Chi tiết

HỘI THẢO GÓP Ý BẢN DỰ THẢO TCVN

15/10/2015

“Giống nhuyễn thể hai mảnh vỏ: tu hài (Lutraria ryhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas) - Yêu cầu kỹ thuật” Chi tiết

Hội nghị khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ VI

04/08/2015

Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc được tổ chức mỗi năm một lần, đây là cơ hội hết sức quý báu để các nhà khoa học trẻ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn. Chi tiết

Approval of the development plan aquaculture province of Dak Lak to...

13/08/2015

on 31/12/2014, Dak Lak Province people's Committee issued decision No. 3193/QD-UBND on approval for development of aquaculture province of Dak Lak to 2020 Chi tiết


Đối tác

 
>