Tin KHCN

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

28/04/2022 | 3:30:00

BÁO CÁO TỔNG HỢP  KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI MỘT SỐ TỈNH TRỌNG ĐIỂM KHU VỰC NAM TRUNG BỘ (tháng 3/2022) Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

11/03/2022 | 6:20:00

Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ trong tháng 2/2022. Chi tiết

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC, CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG...

07/02/2022 | 4:15:00

Báo cáo tổng kết kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh trọng điểm khu vực Nam Trung bộ trong tháng 1/2022. Chi tiết

CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

20/12/2021 | 2:51:00

Tên sản phẩm: Cá chẽm (Lates calcarifer) giống gốc Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng Sản phẩm của đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang Chi tiết


Đối tác

 
>