DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI SÂM” ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA ÚC

Dự án “Công nghệ sản xuất hoocmôn giúp nâng cao năng suất nuôi hải sâm” hợp tác giữa Viện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thủy sản III và Trường Đại học Sunshine Coast – Úc đã được chọn là một trong ba dự án nhận giải thưởng đầu tiên của Chương trình Aus4Innovation của Chính phủ Úc. Chương trinh được Úc phối hợp cùng Bộ Khoa học – Công nghệ Việt Nam tổ chức, lựa chọn từ 115 hồ sơ ứng tuyển.
Aus4Innovation là chương trình hợp tác (2018-2022) nhằm hỗ trợ tài chính, giúp nhân rộng các sáng kiến đã được thử nghiệm để giải quyết thách thức và đón đầu cơ hội các lĩnh vực trong hệ thống đổi mới sáng tạo của VN có tổng ngân sách khoảng 11 triệu đô la Úc.

DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI SÂM” ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA ÚC
Hình 1. Các đại diện của ba dự án nhận giải thưởng “Đối tác đổi mới sáng tạo Aus4Innovation”

DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI SÂM” ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA ÚC
Hình 2. TS. Nguyễn Đình Quang Duy – đại diện dự án thực hiện bởi Viện Nghiện cứu Nuôi trồng Thủy sản III và Đại học Sunshine Coast nhận giải thưởng

DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI SÂM” ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA ÚC
Hình 3. Prosure của dự án “Công nghệ sản xuất hoocmôn giúp nâng cao năng suất nuôi hải sâm”

DỰ ÁN “CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HOOCMÔN GIÚP NÂNG CAO NĂNG SUẤT NUÔI HẢI SÂM” ĐOẠT GIẢI THƯỞNG CỦA ÚC
Hình 4. Thông tin giải thưởng được đăng trên Tạp chí Tuổi trẻ
PHÒNG KHOA HỌC, HTQT VÀ ĐT

Đối tác

 
>