Nghiệm thu Dự án “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu”

Sáng ngày 23/5/2023, tại trụ sở số 6 D. Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành nghiệm thu Dự án “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu” do ThS. Phạm Viết Nam làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị chủ trì, thực hiện từ 03/2020 đến tháng 03/2023.
Đề tài triển khai tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu với các nội dung chính:
  • Nội dung 1: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nghề nuôi sò huyết tại vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu;
  • Nội dung 2: Xác định một số chỉ tiêu sinh học sinh sản của sò huyết (Anadara granosa) phân bố tại huyện Hòa Bình – Bạc Liêu;
  • Nội dung 3: Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) phù hợp với điều kiện nuôi tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu;
  • Nội dung 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật, Hội thảo khoa học và nghiệm thu các cấp.
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của dự án dù thực hiện trong thời gian ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19. Dự án đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và và sản phẩm theo đặt hàng, theo đúng theo thời gian quy định. Kết quả nổi bật của đề tài là đã: i) Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo sò huyết (Anadara granosa) phù hợp với điều kiện nuôi tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; ii) Xây dựng 03 mô hình sản xuất giống phù hợp với thực trạng và điều kiện thực tế trên địa bàn huyện ven biển của tỉnh Bạc Liêu; iii) Tổ chức đào tạo được 2/1 cán bộ, tập huấn kỹ thuật cho 100 hộ dân nắm vững được quy trình và tổ chức được 02 cuộc Hội thảo sơ kết và tổng kết với 100 đại biểu tham dự. Kết quả của dự án là cơ sở để phát triển nghề sản xuất giống và định hướng nuôi thương phẩm sò huyết bằng con giống nhân tạo phù hợp với điều kiện môi trường của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới. Dự án còn góp phần đa dạng đối tượng nuôi cho vùng nước mặn lợ, tận dụng tối đa tiềm năng mặt nước và phát triển nghề nuôi sò huyết từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả, hạn chế được rủi ro trong nuôi tôm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tỉnh Bạc Liêu trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả hiện nay.

Dự án được các thành viên hội đồng thống nhất nghiệm thu xếp loại Đạt.
Nghiệm thu Dự án “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu”
Nghiệm thu Dự án “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống sò huyết (Anadara granosa) tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu”

RIA3

Đối tác

 
>