Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

Nhân sự Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

19/06/2020 | 2:58:00

Thông tin cá nhân CBCNV Phòng Công nghệ chế biến thủy sản Chi tiết

Phòng Công nghệ chế biến thủy sản

29/02/2016 | 11:28:00

Có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn và bảo quản thủy sản sau thu hoạch, chế biến thủy sản và công nghệ sản xuất thức ăn thủy sản. Chi tiết


Đối tác

 
>