Lượt truy cập:

1.690.592

Thời gian:

25/04/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Sản phẩm con giống

CÁ CHẼM GIỐNG GỐC

20/12/2021 | 2:51:00

Tên sản phẩm: Cá chẽm (Lates calcarifer) giống gốc Sản phẩm thuộc lĩnh vực: Sản phẩm nuôi trồng Sản phẩm của đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang Chi tiết


Đối tác

 
>