Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Thành tích nổi bất

Thành tích nổi bật

19/08/2015 | 7:52:00

​I. Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của tập thể: 1) Huân chương Lao động: - Hạng Ba năm 1991; - Hạng Hai năm 1999; - Hạng Nhất năm 2004. Chi tiết


Đối tác

 
>