Lượt truy cập:

1.793.198

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Tin hợp tác quốc tế

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TIẾP ĐÓN ĐOÀN CÔNG TY YAMANAKA...

05/11/2022 | 3:58:00

Ngày 10/10/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã làm việc với Công ty Yamanaka Inc. (Nhật Bản) đến thăm và trao đổi hợp tác về phát triển đối tượng thuỷ sản hướng tới xuất khẩu trong nội dung triển khai dự án... Chi tiết

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tiếp đón đoàn công tác của...

05/11/2022 | 3:39:00

Ngày 14/09/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III đã làm việc với Trường Đại học Đại Dương Quốc gia Đài Loan (NTOU) đến thăm trao đổi hợp tác nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực thủy sản. Chi tiết


Đối tác

 
>