Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung

Nhân sự Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung

18/06/2020 | 10:46:00

Thông tin cá nhân CBCNV Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Trung Chi tiết

Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung

29/02/2016 | 11:57:00

Trung tâm Quan trắc môi trường và Bệnh thủy sản miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng về quan trắc môi trường và... Chi tiết


Đối tác

 
>