Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

Nhân sự Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

19/06/2020 | 2:16:00

Thông tin cá nhân của viên chức và nghiên cứu viên tại Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung Chi tiết

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung

29/02/2016 | 11:46:00

Trung tâm Quốc gia giống hải sản miền Trung trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giống và... Chi tiết


Đối tác

 
>