Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG THỦY SẢN NƯỚC NGỌT MIỀN TRUNG

23/01/2022 | 5:45:00

Giới thiệu quyết định thành lập, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung

18/06/2020 | 8:40:00

Nhân sự Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung Chi tiết


Đối tác

 
>