Lượt truy cập:

1.810.151

Thời gian:

15/07/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

Chức năng và nhiệm vụ Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

20/03/2016 | 11:00:00

Là đơn vị đại diện về hành chính của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tham gia các hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tham mưu, tư vấn giúp... Chi tiết

Nhân sự Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên

20/03/2016 | 9:10:00

Thông tin cá nhân cán bộ, viên chức và lao động Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên Chi tiết


Đối tác

 
>