BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã về thăm là làm việc với tập thể cán bộ công nhân viên chức Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNT TS III). 

Tại buổi làm việc, PGS.TS.Nguyễn Hữu Ninh – Viện Trưởng Viện NCNT TS III đã báo cáo với Bộ Trưởng về các kết quả KHCN nổi bật của Viện đã đạt được trong những năm gần đây, chủ yếu ở 05 lĩnhvực: Chọn tạo và sản xuất giống các đối tượng nuôi thủy sản kinh tế (tôm chân trắng, tôm hùm bông, cá biển, cá nước ngọt, nhuyễn thể, rong biển và các đối tượng khác); Môi trường và bệnh thủy sản; Thức ăn và chế biến thức ăn trong nuôi trồng thủy sản; Những quy trình công nghệ nuôi mới nhất; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những kết quả KHCN của Viện đã đạt được trong những năm qua và có những định hướng rất sát thực tế, theo đúng cơ cấu ngành như Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III tiếp tục phát huy những kết quả KHCN trong nghiên cứu thủy sản; Tập trung nghiên cứu các đối tượng chủ lực của Viện như sản xuất giống tôm hùm, nghiên cứu nâng cao công nghệ nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá chình, cá biển, hải sâm, các đối tượng động vật thân mềm; Nhận dạng đúng tiềm năng, lợi thế phát triển ngành thủy sản trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Bộ Trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với các doanh nghiệp thủy sản trong và ngoài nước trong nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu KHCN tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng với nhu cầu thị trường..

Một số hình ảnh tiếp đón Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT:

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Hình 1. Phát biểu chào mừng Bộ Trưởng và đoàn đại biểu

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III  Hình 2. PGS.TS. NguyễnHữu Ninh báo cáo kết quả KHCN nổi bật của Viện NCNTTS III

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Hình3. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nghe Báo cáo kết quả KHCN của Viện NCNT TS III

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Hình 4. Bộ Trưởng phát biểu ý kiến

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NGUYỄN XUÂN CƯỜNG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Hình 5. Bộ trưởng và đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm cùng CB CNVC Viện III
PHÒNG KHOA HỌC, HTQT VÀ ĐT

Đối tác

 
>