HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Chiều ngày 13/01/2023, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, tổng kết công tác năm 2022  và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2023. Điều hành Hội nghị gồm có ông Trương Hà Phương – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Phụ trách và ông Võ Văn Nha – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện NCNTTS III năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Báo cáo đã nêu đầy đủ các hoạt động trong năm 2022 của Viện. Trong đó, các vấn đề quan trọng đã được nêu rõ như, công tác tổ chức hành chính, công tác Khoa học, Thông tin hợp tác quốc tế & Đào tạo, công tác kế hoạch tài chính, và xây dựng cơ bản...

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đã thống nhất và đánh giá cao bản báo cáo của Viện năm 2022 đồng thời góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Viện. Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù năm 2022 vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên còn gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học & Công nghệ, UBND tỉnh Khánh Hòa và các đối tác khác, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động, Viện NCNTTS III đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện đã nhận được sự đánh giá cao từ các đối tác/doanh nghiệp/người nuôi trồng thủy sản trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Hà Phương - Phó Viện trưởng phụ trách Viện đã đánh giá cao kết quả đạt được của Viện trong năm 2022. Cụ thể trong năm 2022, Viện thực hiện 44 nhiệm vụ KHCN các cấp, bao gồm 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 08 đề tài/dự án cấp Quốc gia; 15 đề tài dự án cấp Bộ; 9 đề tài cấp Tỉnh, 2 dự án Hợp tác quốc tế…Trong năm 2022, Viện đã tiến hành nghiệm thu cơ sờ 2 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 5 nhiệm vụ cấp Bộ, 7 nhiệm vụ cấp tỉnh. Cũng trong năm 2022, Viện đã tổ chức 11 hội đồng nghiệm thu sản phẩm của các nhiệm vụ KHCN. Vào cuối năm 2022, Viện đã thành lập hội đồng nghiệm thu nội dung và sản phẩm cho 17 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. Trong năm 2022, tổng số 15 ấn phẩm được xuất bản trong đó có 14 bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có 5 bài được đăng trên tạp chí/hội nghị quốc tế, 9 bài đăng trên các tạp chí trong nước, có 1 quyển sách được xuất bản theo Chương trình “1001 cách làm ăn”. 33 bản tin được đăng lên trang Web của Viện bao gồm 16 bản tin về các hoạt động khoa học công nghệ (hội thảo, nghiệm thu, hợp tác quốc tế), 10 bản tin thông báo, và 7 bản tin về kết quả quan trắc cảnh báo môi trường. Các bản tin đã góp phần cung cấp thông tin về các hoạt KHCN của Viện và góp phần quảng bá vị thế cũng như hình ảnh của Viện Nghiên cứu NTTS III. Đặc biệt, trong năm 2022, có 10 tiến bộ kỹ thuật đã được thông qua Hội đồng thẩm định của Tổng cục Thủy sản công nhận TBKT, đang chờ quyết định ban hành.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính đã công bố kết quả công tác triển khai, phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua năm 2022 như sau:
- 103/115 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;
- 15 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”;
- 19 cá nhân được Viện trưởng khen thưởng;
- 02 cá nhân được đề nghị tặng thưởng “Bằng khen Bộ trưởng”;
- 01 cá nhân được đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”;
- 13/13 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”;
- 03 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”;
- 01 tập thể được đề nghị tặng “Bằng khen Bộ trưởng”.

Sau đó, bà Lê Thị Thu Hương đã công bố kết quả đề nghị danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021. Trong năm 2021, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể đạt Bằng khen Bộ trưởng (Phòng Công nghệ sinh học và Vắc xin thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang); 01 cá nhân đạt Bằng khen Bộ trưởng (Ông Nguyễn Văn Hùng); 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 (Ông Trương Hà Phương và ông Nguyễn Viết Thùy).  

Hội nghị kết thúc với tinh thần tập thể Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022; tiếp tục đoàn kết, phát triển vững mạnh, và phấn đấu hoàn thành các chỉ của Nghị quyết năm 2023 đã đề ra. Trước thềm năm mới Quý Mão, thay mặt Ban lãnh đạo Viện, ông Trương Hà Phương gửi lời chúc  đến toàn thể cán bộ Viện và gia đình đón một mùa xuân mới bình  an và hạnh phúc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện NCNTTS III năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Toàn cảnh hội nghị
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Ông Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm 2022

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Ông Võ Văn Nha - Chủ tịch Công đoàn Viện trao Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 cho ông Trương Hà Phương và ông Nguyễn Viết Thùy
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Ông Võ Văn Nha - Chủ tịch Công đoàn Viện trao Bằng khen của Công đoàn Viện cho các tập thể công đoàn đạt thành tích năm 2022
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
Ông Võ Văn Nha - Chủ tịch Công đoàn Viện trao Bằng khen của Công đoàn Viện cho các cá nhân đạt thành tích năm 2022

RIA3

Đối tác

 
>