LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2020, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng cho PGS.TS. Võ Văn Nha.
Được sự uỷ quyền của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, PGS.TS Nguyễn Hữu Ninh – Viện Trưởng trao quyết định số 1726/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/05/2020 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Nha giữ chức Phó Viện Trưởng. Phát biểu tại buổi lễ, Viện Trưởng Nguyễn Hữu Ninh chúc mừng đồng chí Võ Văn Nha được bổ nhiệm vào cương vị mới, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trên cương vị mới, trọng trách mới, đồng chí sẽ tiếp tục nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng sự tín nhiệm của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Viện và toàn thể CC, VC, LĐ của Viện.
Phát biểu tại buổi lễ, Tân Phó Viện trưởng Võ Văn Nha rất vinh dự nhận được trọng trách mới và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao để đáp ứng sự tin tưởng của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Viện và toàn thể CC, VC, LĐ của Viện III đã tin tưởng. 

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
   
Hình 1. Viện Trưởng Nguyễn Hữu Ninh đọc và trao quyết định bổ nhiệm 
cho đồng chí Võ Văn Nha

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III  LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
 
Hình 2. Tân Phó Viện Trưởng Võ Văn Nha phát biểu tại buổi lễ
    

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III  LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
    
LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III  LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III  LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG  VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
     
Hình 3. Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Nha


Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo
      Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản III


Đối tác

 
>