Lượt truy cập:

1.793.174

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CUA BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”

Sáng ngày 08/01/2023, tại trụ sở số 280 Đường 3 tháng 2, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sản xuất nhân tạo giống Cua biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre” do ThS. Dương Thị Phượng làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III là đơn vị chủ trì thực hiện từ 11/2020 đến tháng 5/2023.

Đề tài triển khai tại các huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  với các nội dung chính:

Nội dung 1: Khảo sát, chọn địa điểm, thiết kế và sửa chữa/xây dựng trại sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua biển tại địa phương

Nội dung 2: Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi vỗ thành thục cua mẹ tại địa phương

Nội dung 3: Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình kỹ thuật ương giống Cua biển tại Bến Tre từ nguồn cua mẹ nuôi vỗ

Nội dung 4: Thực nghiệm và đánh giá quy trình sản xuất giống nhân tạo cua biển xây dựng từ các thí nghiệm được thực hiện tại Bến Tre

Nội dung 5: Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cua biển từ cua giống sản xuất nhân tạo thích ứng với điều kiện sinh thái và hiện trạng từng vùng của Bến Tre

Nội dung 6: Tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất giống cua cho nông trại sản xuất giống cua và nông dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CUA BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT NHÂN TẠO GIỐNG CUA BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE”

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài dù thực hiện trong thời gian ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19. Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu và và sản phẩm theo đặt hàng, theo đúng theo thời gian quy định. Kết quả nổi bật của đề tài là đã: i) Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cua biển; ii) Xây dựng 5 mô hình nuôi thương phẩm cua biển phù hợp với thực trạng và điều kiện thực tế trên địa bàn 3 huyện ven biển của tỉnh Bến Tre; iii) Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân nắm vững được quy trình. Kết quả đề tài là cơ sở để phát triển nghề nuôi Cua biển thương phẩm bằng con giống nhân tạo phù hợp với điều kiện môi trường của tỉnh Bến Tre trong thời gian tới. Đề tài còn góp phần đa dạng đối tượng nuôi cho vùng nước mặn lợ, tận dụng tối đa tiềm năng mặt nước và phát triển nghề nuôi Cua biển từ các ao nuôi tôm kém hiệu quả, hạn chế được rủi ro trong nuôi tôm, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tỉnh Bến Tre trên diện tích đất canh tác kém hiệu quả hiện nay.

Đề tài được các thành viên hội đồng thống nhất nghiệm thu xếp loại đạt./.

RIA3

Đối tác

 
>