Lượt truy cập:

1.793.198

Thời gian:

25/06/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

Ngày 31 tháng 5 năm 2024, được sự thống nhất của Thành ủy Nha Trang tại Quyết định số 2995-QĐ/TU ngày 10/5/2024, Chi bộ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Phạm Viết Nam. Lễ kết nạp đảng viên đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Nha, Bí thư Chi bộ đã trao quyết định kết nạp, chúc mừng đồng chí Phạm Viết Nam đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy năng lực trong công tác chuyên môn để cùng Chi bộ Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư chi bộ phân công và giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng thời phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, đồng chí Phạm Viết Nam trong thời gian 12 tháng là đảng viên dự bị.

 Dưới cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên Chi bộ, đồng chí Phạm Viết Nam đã tuyên thệ, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới

RIA3

Đối tác

 
>