Lượt truy cập:

1.717.248

Thời gian:

19/05/2024

Viện Nghiên cứu năng động nhất, tạo ra những giải pháp khác biệt, bền vững và cần thiết cho cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang

Chức năng và nhiệm vụ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha...

28/03/2016 | 11:55:00

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang là đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển nuôi các đối tượng biển. Chi tiết

Nhân sự Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nuôi biển Nha Trang

28/03/2016 | 9:39:00

Thông tin cá nhân của viên chức và nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển Nha Trang. Chi tiết

Danh mục báo cáo khoa học, công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu và Phát...

28/03/2016 | 9:23:00

Danh mục các báo cáo khoa học đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học, công nghệ trong và ngoài nước của cán bộ, viên chức Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nuôi biển. Chi tiết

Đề tài, dự án khoa học công nghệ - Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển...

28/03/2016 | 9:16:00

Hiện Trung tâm đã và đang thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Cơ sở như: Dự án bảo tồn và lưu giữ gen; Đề tài di truyền chọn giống cá chẽm; Đề tài sản xuất giống và nuôi thương phẩm giun nhiều tơ; Dự... Chi tiết


Đối tác

 
>