HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

Chiều ngày 22 tháng 01 năm 2021, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021. Hội nghị đã tổng kết công tác năm 2020 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm ông Trương Hà Phương –Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện và ông Võ Văn Nha – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ của toàn bộ công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện. 
Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện NCNTTS III năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã tổng kết đầy đủ các hoạt động trong năm 2020, chú trọng các vấn đề về công tác tổ chức hành chính, công tác Khoa học, Thông tin Hợp tác quốc tế & Đào tạo, công tác kết hoạch tài chính và xây dựng cơ bản. 

Hội nghị diễn ra các hoạt động khác như: Ông Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn (Trưởng Ban Thanh tra nhân dân) báo cáo kết quả hoạt động giám sát năm 2020 và phương hướng công tác năm 2021. Đồng thời kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2022.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề được trình bày trong báo cáo tổng kết. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao Báo cáo tổng kết năm 2020, với đầy đủ thông tin, nhưng ngắn gọn, súc tích. Mặc dù năm 2020 có nhiều biến động, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid, thiên tai, …. nhưng nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể viên chức, lao động, Viện NCNTTS III đã đạt được nhiều thành công đáng khich lệ. Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học, với 58 nhiệm vụ khác nhau, bao gồm 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 10 đề tài/dự án cấp nhà nước, 13 đề tài/dự án cấp bộ, 12 đề tài/dự án cấp tỉnh, 3 dự án Hợp tác quốc tế, và 10 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi. Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện nhận được sự đánh giá cao từ các doanh nghiệp/người nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, các ý kiến cũng đã nêu lên những hạn chế, cần phải được khắc phục trong năm tiếp theo. 

Phát biểu chỉ đạo và giải đáp ý kiến Hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách Viện – ông Trương Hà Phương đã đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được. Viện đã duy trì trong công tác viết thuyết minh, đấu thầu 11 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, bao gồm: 2 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 6 nhiệm vụ cấp Bộ, và 3 nhiệm vụ cấp Tỉnh. Công tác kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; kịp thời có hướng giải quyết, khắc phục đối với những đề tài gặp vướng mắc trong quá trình triển khai. Nhìn chung, các nhiệm vụ đều hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ.

Cũng tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương và ông Nguyễn Đình Quang Duy công bố quyết định thi đua khen thưởng cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc của Viện và Công đoàn Viện trong năm qua.
Bế mạc hội nghị, Phó Viện trưởng phụ trách – ông Trương Hà Phương tổng kết và ghi nhận những đóng góp của các đại biểu và toàn thể CCVCLĐ trong Viện; Đồng thời nhất trí với toàn thể CCVCLĐ cùng nhau xây dựng Viện ngày càng phát triển, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của Nghị quyết năm 2021.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020

HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
HỘI NGHỊ CC, VC, LĐ VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
RIA3

Đối tác

 
>