HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Chiều ngày 24/01/2022, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III (Viện NCNTTS III) đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức và người lao động, tổng kết công tác năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ  năm 2022.

Điều hành Hội nghị gồm ông Trương Hà Phương – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện và ông Võ Văn Nha – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia đầy đủ của toàn thể công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Viện NCNTTS III năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Bản báo cáo đã nêu đầy đủ các hoạt động của Viện trong năm 2021. Trong đó, các vấn đề quan trọng đã được nêu rõ như: công tác tổ chức hành chính, công tác Khoa học, Thông tin Hợp tác quốc tế & Đào tạo, công tác kết hoạch tài chính, và xây dựng cơ bản...

Về phần thảo luận, nhiều ý kiến đã thống nhất và đánh giá cao bản báo cáo hoạt động của Viện năm 2021 đồng thời góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Viện. Tất cả ý kiến cho rằng, mặc dù năm 2021 đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới việc thực hiện các nhiệm vụ của Viện nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học & Công Nghệ, UBND tỉnh Khánh Hòa và các đối tác khác, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động, Viện NCNTTS III đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt là công tác nghiên cứu khoa học, với hơn 50 nhiệm vụ khác nhau, bao gồm 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 9 đề tài/dự án cấp nhà nước, 15 đề tài/dự án cấp bộ, 10 đề tài/dự án cấp tỉnh, 4 dự án Hợp tác quốc tế, và 7 nhiệm vụ hỗ trợ công nghệ thuộc chương trình Nông thôn miền núi… Các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện đã nhận được sự đánh giá cao từ các đối tác/doanh nghiệp/người nuôi trồng thủy sản…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trương Hà Phương - Phó Viện trưởng phụ trách Viện đã đánh giá cao kết quả đạt được của Viện trong năm 2021. Cụ thể, Viện đã duy trì tốt việc đăng ký các nhiệm vụ KHCN mới, tham gia viết thuyết minh, đấu thầu nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học bao gồm: 1 nhiệm vụ cấp Quốc gia, 8 nhiệm vụ cấp Bộ, 2 nhiệm vụ cấp Tỉnh và 1 nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Công tác kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; kịp thời có hướng giải quyết, khắc phục đối với những nhiệm vụ gặp vướng mắc trong quá trình triển khai…

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hương – Trưởng Phòng Tổ chức, Hành chính Hội nghị đã công bố các Quyết định bổ nhiệm lại, Quyết định điều động, bổ nhiệm; Công bố các quyết định thi đua khen thưởng của Viện NCNTTS III cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. Trong năm 2021, Viện NCNTTS III đã công nhận 10 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở", 24 cá nhân được tặng "Bằng khen" của Viện trưởng, 13/13 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến", 4 tập thể được công nhận "Tập thể Lao động xuất sắc", 1 cá nhân và 2 tập thể được đề nghị tặng "Bằng khen Bộ trưởng". Ngoài ra trong năm 2021, một cá nhân đã được tặng "Bằng khen" của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020. 

Hội nghị kết thúc với tinh thần tập thể Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021; tiếp tục đoàn kết, phát triển vững mạnh và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết năm 2022 đã đề ra.

Trước thềm năm mới 2022, thay mặt Ban lãnh đạo Viện, ông Trương Hà Phương gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ Viện và gia đình đón một mùa xuân mới bình an và hạnh phúc./.

RIA3

Đối tác

 
>