THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÙNG ĐỨC TIẾN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Chiều ngày 14 tháng 07 năm 2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiền đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III. Cùng đi trong Đoàn có đại diện Lãnh đạo của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ tổ chức cán bộ - bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thủy sản, Cục Thú y ...

Báo cáo với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về các kết quả KHCN nổi bật của Viện đã đạt được về nghiên cứu khoa học cũng như công tác chuyển giao trong những năm gần đây, ông Trương Hà Phương - Phó Viện trưởng phụ trách nêu bật thành tích mà Viện NCNTTS III đã triển khai, đó là: Công nghệ sản xuất giống và chọn giống thủy sản (tôm thẻ chân trắng, tôm hùm bông, cá biển, cá nước lạnh, cá nước ngọt, nhuyễn thể, rong biển và các đối tượng khác); Nghiên cứu và phát triển công nghệ nuôi tiên tiến; Nghiên cứu phòng và trị bệnh thủy sản; Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn cho các đối tượng thủy sản; Chuyển giao công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất…

Lãnh đạo Viện cũng báo cáo về tình hình hoạt động của Viện trong 6 tháng năm 2023 và đề xuất với lãnh đạo Bộ một số nội dung như cho phép Viện kiện toàn Ban Lãnh đạo Viện và triển khai công tác xây dựng đối với Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Tại buổi làm việc,  đại diện một số đơn vị như Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Cục Thủy sản, Cục Thú y… đã có những góp ý cho định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III trong thời gian tới.
THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÙNG ĐỨC TIẾN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÙNG ĐỨC TIẾN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III
THỨ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN PHÙNG ĐỨC TIẾN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THỦY SẢN III

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ, bên cạnh một số thành tựu đạt được, trong thời gian tới Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III cần tập trung một số vấn đề như: Cần xoá bỏ tư duy bao cấp, chuyển đổi sang tư duy tự chủ về tài chính và phát triển theo cơ chế thị trường; Xây dựng đội ngũ các bộ có trình độ, chuyên môn sâu, phân công nhiệm vụ rõ ràng để thực hiện nhiệm vụ chung của Viện; Cần tập trung quyết liệt để trang bị cơ sở vật chất, chủ yếu là trang thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất; Cần phát huy thế mạnh của viện về nguồn nhân lực và thế mạnh vùng miền để tập trung giải quyết nhưng vấn đề lớn hiện nay như nuôi biển, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giống kém chất lượng, chế biến gia tăng giá trị sản phẩm thuỷ sản tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên; Các đề xuất về KHCN cần bám sát theo chiến lược nghành thủy sản đến năm 2030 (Quyết định 339/QĐ-TTg), đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030 (Quyết định 1664/QĐ-TTg) và các văn bản pháp quy khác...

Thay mặt lãnh đạo và toàn thể viên chức, lao động của Viện, Phó Viện Trưởng phụ trách Trương Hà Phương cảm ơn Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và đoàn công tác đã có sự quan tâm với Viện, và xin hứa với Thứ trưởng, Viện sẽ bám sát những chỉ đạo của Thứ trưởng, có những đổi mới để làm tiền đề cho sự phát triển của Viện trong giai đoạn sắp tới./.
RIA3

Đối tác

 
>